December 18, 2023
Tacaíonn Sinn Féin le hiarrachtaí ÚnaG tithe inacmhainne a sholáthar sa Ghaeltacht – Aengus Ó Snodaigh TD

Thug Aengus Ó Snodaigh TD, urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir Shinn Féin, tacaíocht thar cheann an pháirtí do na hiarrachtaí fógartha ar an Aoine ag Údarás na Gaeltachta múnla a fhorbairt chun tithe inacmhainne a sholáthar sa Ghaeltacht.
 
Dúirt an Teachta Ó Snodaigh:
 
“Tá Sinn Féin go láidir ag lorg réiteach ar an ngéarchéim tithíochta fud fad na tíre, agus is léir dúinn go bhfuil an géarchéim ann de thoradh ar theip rialtas i ndiadh rialtas infheistiú sa tithíocht sóisialta agus inacmhainne.
 
“I gcás na Gaeltachta, tá dochar á dhéanamh ar inmharthanacht an phobail teanga toisc go mbíonn brú ar theaghlaigh Gaeltachta bogadh amach agus lonnú lasmuigh den Ghaeltacht nuair nach bhfuil tithe ar fáil dóibh ar phraghas réasúnta ar lámh amháin, agus nuair nach féidir leo cead pleanála a fháil ar an lámh eile chun tógáil ar a dtalamh féin.
 
“Bhí soláthar tithe sóisialta agus inacmhainne do Ghaeilgeoirí i measc na moltaí is tábhachtaí sa Pholasaí Pleanála agus Tithíochta Gaeltachta a d’fhoilsigh Sinn Féin i mí an Mheitheamh 2022, agus tá áthas orainn a fheiceáil go bhfuil Údarás na Gaeltachta ag tabhairt faoin chuspóir sin a chur i bhfeidhm anois.
 
“Maidir leis an gcúis eile le bánú agus béarlú na Gaeltachta – an bac ar chead pleanála – táimid fós ag fanacht ar na treoirlínte a gheall an tAire Tithíochta Darragh O’Brien chomh fada siar le 2021 chun an soiléiriú atá á lorg ag comhairle contae a chur ar fáil.
 
“Tá a fhios againn anois nach bhfuil aon chúis moilleadóireachta ag an Aire O’Brien a thuilleadh agus Roinn na Gaeltachta réidh leis na dréacht-threoirlínte. Caithfidh an tAire O’Brien gníomhú sula mbíonn brú ar theaghlach amháin eile Gaeltachta a gceantair féin a thréigint cheal tithíocht.
 
“Tréaslaím Údarás na Gaeltachta as an céim seo a ghlacadh agus guím gach rath ar a gcuid iarrachtaí.”

Follow us online

Latest Tweets

People here pay their taxes and deserve first-class public services.

Finance Minister Caoimhe Archibald met with the Treasury today on behalf of the Executive to continue our efforts to secure fair funding for health, education, and public services.

After over a decade of cruel

The government has given NO additional investment for building badly needed homes across the state.

Today is a missed opportunity to take a real step in tackling the housing crisis and shows how out of touch Fianna Fáil and Fine Gael are with workers and families.

Summer Economic Statement delivered by a government that is out of time and out of road - @PearseDoherty

"The State has the resources to tackle the problems that workers and families are facing – what is lacking is political will."

Myself and @ClaireKerrane raised the emergency case of Tori Towey with the Taoiseach seeking urgent intervention in her situation.

The system in Dubai, rather than protecting this Irish citizen chose to detain and charge her.

She wants to come home.

The Taoiseach must

Load More