April 5, 2024
Sinn Féin launches Arts Survey – Aengus Ó Snodaigh TD

Sinn Féin has today launched a survey on the arts as part of a consultation process towards developing a policy which Sinn Féin would aim to implement.

The deadline for completing the survey or sending a submission is Tuesday 30th April.

Sinn Féin members voted at our Ard Fheis in November last year to develop a more comprehensive policy on the arts, covering all aspects of the arts: music, dance, literature, film, theatre, visual arts, spectacle, crafts, functional arts, and everything beyond and in between.

The party’s spokesperson on the Arts Aengus Ó Snodaigh TD said:

“We want to hear from you – creators, performers, artists, and people who simply enjoy the arts.

“Putting an arts policy together must start with listening to artists, arts workers and those who engage with the arts, as well as those who can’t engage with the arts for reasons we can try to fix.

“We hope that the artistic community in Ireland will see this as an unique opportunity to have their say in the direction of the largest party on island’s Arts policy, shape our future arts strategy in and out of government, North and South, and as we work to achieve a new Republic with an all-Ireland Arts vision.

“The survey includes questions on the barriers faced by artists, arts spaces and facilities, state bodies like the Arts Council, the basic income for the arts, emigration, and what supports are needed.

“This is a listening exercise, and we hope to learn from respondents about the needs of the sector as we embark on this exciting process to bolster Ireland’s world-famous artistic scene, address the precarity in the sector, and safeguard the livelihoods of those who depend on it.”

You can fill out our survey at the following links:

Or you can send a written submission to Aengus Ó Snodaigh TD, Sinn Féin spokesperson for Gaeilge, Gaeltacht, Arts and Culture, at: [email protected].

Suirbhé seolta ag Sinn Féin ar na hEalaíona – Aengus Ó Snodaigh TD

Tá suirbhé seolta inniu ag Sinn Féin ar na healaíona mar chuid de phróiseas comhairliúcháin i dtreo polasaí a fhorbairt agus é mar sprioc ag Sinn Féin é a chur i bhfeidhm.

An spriocdháta chun an suirbhé a líonadh nó aighneacht a sheoladh ná an Dé Máirt 30 Aibreán.

Mí Samhna seo chaite vótáil comhaltaí Shinn Féin ag ár Ard Fheis go fhorbróidh muid polasaí níos  cuimsitheach ealaíon, ag cuimsiú chuile gné de na healaíona: ceol, rince, litríocht, scannáin, drámaí, amharc-ealaíona, taispeántais, ceird, ealaíona fheidhmiúla, agus gach rud anuas orthu agus eatarthu.

Dúirt an Urlabhraí na nEalaíon ag Sinn Féin an Teachta Aengus Ó Snodaigh:

“Teastaíonn uainn cloisteáil uaibh: na cruthaitheoirí, taibheoirí, ealaíontóirí, agus daoine go simplí a bhaineann sult as na healaíona.

“Ní mór dúinn, agus muid ag cur polasaí ealaíon le chéile, tosú trí éisteacht le healaíontóirí, oibrithe ealaíon, agus daoine a ghlacann páirt sna healaíona, chomh maith leo siúd nach féidir leo páirt a ghlacadh sna healaíona mar thoradh ar chúiseanna gur féidir linn a réiteach.

“Tá súil again go dtapóidh ealaíontóirí na hÉirinn ar an deis uathúil seo chun atá le rá aca bheith san áireamh agus an páirtí is mó sa tír ag cuir polasaí Ealaíona le chéile, i múnlú a straitéis Ealaíona istigh agus lasmuigh de Rialtais, Thuaidh agus Theas, agus muid ar obair i dtreo Poblacht úr le fís Elaíona uile-Éireann.

“San áireamh sa suirbhé seo tá ceisteanna ar na bacanna le sárú ag ealaíontóirí, spásanna agus áiseanna ealaíon, eagrais stáit ar nós an Chomhairle Ealaíon, ioncam bunúsach do ealaíontóirí, agus cén tacaíochtaí atá de dhíth.

“Beart éisteachta é seo, agus tá súil againn foghlaim ó fhreagraí daoine faoi riachtanais an earnála agus muid ag tosú amach ar an bpróiseas spéisiúil seo chun saol ealaíonta na hÉireann, ar a bhfuil cliú agus cáil ar ar fud an domhain, a threisiú, dul i ngleic le leochaileacht san earnáil, agus slí bheatha na ndaoine atá ag brath air a chosaint agus a chinntiú.”

Féadfaí an suirbhé a líonadh amach ag na nascanna seo a leanas:

Nó is féidir aighneacht scríofa a sheoladh chuig Aengus Ó Snodaigh TD, urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir Shinn Féin, ag: [email protected].

Follow us online

Latest Tweets

Making childcare affordable for parents and supporting providers is a priority for me in the Executive.

I was delighted to visit the amazing team at Rainbow Child and Family Centre in Derry with Sandra Duffy to meet the wonderful staff and young people.

In the past few weeks,

Labour Party turns its back on delivering for Dublin – @DaithiDoolan

"The people of Dublin will be dismayed to learn that the Labour Party has turned its back on forming a progressive alliance that would deliver for this city."

Load More