January 21, 2022
Ní seo an am le ceantair Gaeltachta a ghéilleadh – Aengus Ó Snodaigh TD

Tá urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh TD, tar éis diúltú don moladh gur chóir stádas Gaeltachta a bhaint ó ceantracha Gaeltachta ina bhfuil úsáid na Gaeilge ag leibhéal leochaileach, nó nach bhfuil údaráis áitiúla ag cur dlíthe pleanála Gaeltachta i bhfeidhm iontu.

Deir an Teachta Ó Snodaigh, atá ina Chathaoirleach ar Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobail Labhartha na Gaeilge, gur léiriú atá sa méid a bhí nochtaithe le linn cruinniú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, áit a d’admhaigh pleanálaithe nach mbíonn cás na Gaeltachta san áireamh acu le linn cinnithe pleanála, go bhfuil gá an dlí a chur i bhfeidhm seachas é a bhaint, go háirithe agus obair díograiseach ar bhun ag oifigigh pleanála teanga fud fad na Gaeltachta.

Dúirt an Teachta Ó Snodaigh:

“Ní seo an am le géilleadh, go háirithe nuair atá oifigigh pleanála teanga fostaithe chun pleananna teanga a chur i bhfeidhm.

“Léirigh an méid a bhí le rá ag pleanálaithe de chuid Comhairle Cathrach na Gaillimhe os comhair an Comhchoiste inné cé chomh tubaisteach is atá cúrsaí i gceantair Gaeltachta sa chathair ar nós Cnoc na Cathrach agus an Bruach Thoir.

“Is cosúil go bhfuil neamhaird iomlán déanta acu ar na dualgais atá ar údaráis áitiúla i leith na Gaeltachta, ach léiríonn sé sin gur gá a chinntiú go cloífar leis na rialacha in áit fáil réidh leo.

“In áit a bheith ag géilleadh talamh, ba chóir níos mó infheistíochta a lorg chun pleananna uailmhianacha a mhaoiniú, agus féachaint go dáiríre ar conas athGhaelú a dhéanamh ar na ceantair Gaeltachta sin atá Béarlaithe de thairbhe neamhaird an stáit thar na blianta.

“Tá a fhios againn go léir nach bhfuil dóthain tacaíocht ar fáil do na pleanálaithe teanga agus na coistí deonacha atá ar na línte tosaigh ó thaobh caomhnú na Gaeltachta de.

“Cinnte tá cás leochaileach le feiceáil go forleathan sa Ghaeltacht, ach ní thugann sé sin ceart dúinn éalú ón dualgas gach rud is féidir linn a dhéanamh chun na pobail teanga fiú sna ceantracha is leochaileaí sin a shábháil, daoine a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt in áiteanna ina bhfuil an lámh in uachtar ag an mBéarla, agus daoine le Gaeilge a mhealladh chun cónaí sa Ghaeltacht agus rannpháirtíocht a ghlacadh i saol agus inbhuanaitheacht na pobal sin.

“Tá an cath fós ar siúl don Ghaeltacht – níl sí caillte, agus is cinnte nach bhfuil sí buaite go fóill ach oiread díreach toisc go bhfuil Acht nua Teanga achtaithe nó pleananna teanga aontaithe.

“B’éigean dúinn ár misneach a choimeád agus tabhairt faoin dlí a chur i bhfeidhm agus a threisiú, in áit na cosaintí laige atá ann a bhaint.”

Follow us online

Latest Tweets

This Government is like the last guest at a party who has worn out their welcome but still won't go.

Be very clear: The day is coming when they will have to face the verdict of the people.

So when a General Election is called, vote for hope, vote for change and vote this failed…

This was the time to call a general election, but the government didn’t have the guts to call one.

We need change like never before. We need a new government that will put workers, families, and community first.

It’s time for new people with new ideas.  It’s time for change.

Sinn Féin MLA Linda Dillon has welcomed a commitment from the finance minister to review the issuing of baby loss certificates to parents who suffer baby loss prior to 24 weeks.

@LindaDillon81

‘Recognition of a Palestinian state will happen’. Welcome words from @MichealMartinTD but falls short of a firm declaration.
There may be no Palestine left to recognise unless Ireland & international community act decisively and immediately. No more delays.
#Gaza #CeasefireNow

Load More