April 11, 2023
Ní mór don Aire Gaeltachta Coimisinéir Teanga a earcú gan mhoill – Aengus Ó Snodaigh TD

D’fhiafraigh urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta, Ealaíon agus Cultúir Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh TD ar an tAire Catherine Martin folúntas an Choimisinéara Teanga a fhógairt ar an bpointe boise agus Coimisinéir nua a earcú gan mhoill.

Dúirt Ó Snodaigh, atá mar Chathaoirleach ar Chomhchoiste Oireachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobail Labhartha na Gaeilge:

“Tá sé thar a bheith tubaisteach go bhfuil sé nochtaithe ag Tuairisc.ie nach bhfuil tús curtha go fóill le fógrú an fholúntais do ról an Choimisinéara dhá mí tar éis do Rónán Ó Domhnaill éirí as, agus go bhfuil seans ann nach mbeidh Coimisinéir nua againn go dtí Deireadh Fómhair na bliana seo toisc moilleadóireacht ón Aire.

“Gan Coimisinéir ceaptha, ní feidir le hOifig an Choimisinéara Teanga tuarascálacha nó imscrúdaithe a fhoilsiú, rud a chiallaíonn nach mbeidh feidhm ag an cosaint is láidre atá ann do chearta Gaeilgeoirí sa tír seo.

“Tagann an moilleadóireacht seo anuas ar an bhfadhb a bhí againn ó thaobh Bord Údaráis na Gaeltachta a líonadh cúpla mí ó shin a d’fhág muid gan cruinnithe nó cinnithe, agus tá patrún á cruthú ag an Roinn Gaeltachta nach bhfuil sé de chumas nó de nós acu tabhairt faoi fholúntais a líonadh a luaithe is a tharlaíonn siad chun a chinntiú gur féidir le heagrais riachtanacha Gaeilge/Gaeltachta feidhmiú.

“Bhain Rónán Ó Domhnaill éacht amach san obair a rinne sé i bpost an Choimisinéara Teanga ó thosaigh sé sa bhliain 2014 tar éis gur éirigh Seán Ó Cuirreáin as, agus ní raibh ach cúpla seachtain i gceist idir an dá Coimisinéir a bheith in oifig an tráth sin. Ní léir cad ba chúis leis an mhoill anois, ach ar a laghad beidh Rónán Ó Domhnaill in ann tabhairt faoi meáin na Gaeilge a chur chun cinn sa ról nua atá aige mar Choimisinéir de chuid Coimisiún na Meán.

“In aineoinn gur tugadh aitheantas do thábhacht agus éifeacht na Choimisinéara Teanga nuair ar tugadh cumhachtaí breise dó in Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021, tar éis do Sinn Féin brú a chur ar an rialtas, is léir nach aitheantas nó príoracht ceart atá ann ina leith, nó bheadh an ceapachán de Choimisinéir Teanga úr tarlaithe cheanna.

“Níl leithscéal ar bith ag an Aire, mar is ise a cheap Rónán Ó Domhnaill ina Coimisinéír de chuid Coimisiún na Meán agus dá réir ba chóir gur léir don Aire Martin folúntas a bheith cruthaithe ach níor chinn sí deileál leis. Ní léir ar déanadh dearmad an próiséas aimniúchán a thosnú, an easpa treoir ón aire, neamh-inniúlacht, easpa meas nó eile a bhí í taobh thiar gan an folúntas a líonadh.”

Follow us online

Latest Tweets

I’m Daithí Doolan & I’m the @sinnfeinireland European election candidate for Dublin, this is my personal story and why I will be a MEP who will stand up for communities, for ordinary workers and families, for Dublin and for Ireland.

Change starts here.

I was honoured to deliver the 2024 Graduation Speech at Westfield State University and speak directly to all of the young people who are about to embark on new, exciting chapters in their lives.

Our young people in Ireland and right across the world are inspirational and gives

€460,000 is not affordable housing!

This government is out of touch and out of ideas.

Sinn Féin will fix the housing crisis and deliver homes that ordinary people can afford to buy and rent.

Change starts with the local and European elections, on June 7th vótáil Sinn Fein!

Hosting the 2028 European Football Championships in a world-class Casement Park presents our island and economy with an unprecedented opportunity.

It will be an enormous boost to our local economy and an epic opportunity to really show the world everything that is great about

Load More